שכבות המאגר

שכבות המאגר 2018-02-11T14:33:52+02:00

Sea and lakes

Is_sea

ימים ואגמים

Rivers

Is_riv

נחלים

Background layer

Is_rek

שכבת רקע

Municipal Authority areas

Is_mun

אזורי שיפוט עירוניים

Green areas

Is_grd

שטחים ירוקים

Cemeteries

Is_cmt

בתי עלמין

Public Buildings and Institutes

Is_ins

מיבני ציבור ומוסדות

Parking area

Is_prk

אזורי חניה

Free annotations of geographic sites

Is_ant

כיתובים של אתרים ואזורים גיאוגרפיים

Autonomy borders polygons

Area_AB

שטחי הרשות  A, B

Built Area

Is_cty

שטח בנוי של יישוב

Interurban and urban roads network of more then 1000 settlements

Is_str

שכבת הרחובות הבין עירונית והעירונית של מעל 1000 יישובים

Main urban streets and interurban roads

Is_man

כבישים בינעירונים וכבישים ראשיים ביישובים

Main Interurban roads 1- 4 digits

Is_mjr

כבישים בינעירוניים

Main Road dividers (optional)

Is_shd

שכבת שדרות המפרידות בין נתיבי נסיעה

Midstreet point

Is_stm

נקודת אמצע רחוב

Settlements (center point)

Is_set

יישובים, כולל את כל היישובים במדינת ישראל כנקודה

Neighborhoods

Is_nyb

שמות שכונות

Israel hiking trail

Is_pth

שביל חוצה ישראל

Railroads and other transportation features

Is_mrt

מסילות רכבת ונתיבי תחבורה אחרים

Names of squares (plaza)

Is_sqr

כיכרות

Ancient walls outline

Is_wal

חומות עתיקות

Cliffs

Is_slp

מצוקים

Points of interest

Is_sym

נקודות עניין

Traffic lights

Is_rmz

רמזורים

Road Junctions

Is_zmt

צמתים –  שמות צמתים בעלי שם

Roads intersections

Is_jun

נקודות מיפגש של כל הכבישים – שכבת מערכת

Fuel  stations

Is_gas

תחנות דלק

Embassies

Is_emb

שגרירויות

Gates and barriers to restricted areas

Is_gat

שערים  ומחסומים לאזורים מוגבלים

Non-regular house/block/farm numbers

Is_blk

מספרי בתים שאינם רציפים, למשל מספר משק במושב

One-way streets layer

onewaystr

רחובות חד-סטריים

 borders

Is_brd

גבול בינלאומי ורשות פלסטינית

Neighboring state labels

Is arv

כיתוב של מדינות ערב

Turns restrictions

restrict

הגבלות פנייה

נגישות