שירותים ועוד

שירותים ועוד 2018-03-01T15:48:48+02:00
More than GISrael דואל

רשימות אלפאנומריות – על בסיס מאגר המידע GISrael

רשימות אלה כוללות הפקה אלפא-נומרית (טבלאות של נתונים) של כל מידע גיאוגרפי שמי מתוך מאגר GISrael בהתאם לצורכי הלקוח. הרשימות להלן מבוססות על מאגר המידע GISrael ועל-כן הן עדכניות ביותר. את הטבלאות ניתן לקבל בכל פורמט אלפא-נומרי מקובל.

מתאים במיוחד לשירות לקוחות, מנגנוני חיפוש וכדומה.

מבין הרשימות האלפא-נומריות שאנו מפיקים בולטות בעיקר:

רשימת שמות היישובים – רשימה הכוללת כ-2,000 שמות יישובים ומקומות מיושבים (דוגמת אזורי תעשייה). מיבנה טבלה זו הוא עמודה עם שם היישוב ועמודה עם קוד רשמי של היישוב.

רשימת שמות הרחובות – רשימה זו מורכבת משמות הרחובות הקיימים במאגר המידע של GISrael. מבנה טבלה זו הוא עמודה עם שם רחוב, עמודה עם שם היישוב, עמודה עם קוד רשמי לרחוב (אם קיים), עמודה לקוד רשמי ליישוב.

Web Services

מפה מספקת מגוון פיתרונות מבוססי מיקום באמצעות חיבור לסרוויסים על גבי רשת האינטרנט. רשימת הסרוויסים הסטנדרטיים כוללת:

  • גיאוקוד (Geo-Code) בשורה אחת (קבלת קאורדינטה לפי כתובת לא מחולקת לשדות)
  • גיאוקוד (קבלת קאורדינטה לפי כתובת מופרדת לשדות – יישוב / רחוב / מספר בית)
  • חיפוש / אימות כתובת (Address-Matching)
  • גיאוקוד הפוך (Reverse Geo-Code) (קבלת כתובת לפי קאורדינטה)
  • רשימת ישובים/רחובות.
  • רשימת נקודות עניין / חיפוש נקודות עניין לפי שם או קטגוריה.

 שרותי ARCGIS 

אנחנו מגישים לקהל לקוחתינו שרותי מפות על פלטפורמה של שרת ARCGIS .

השרותים כוללים:

  • מפות רקע ברמות זום שונות ברשת קאורדינטות כדורית ( Lat/Long) או ב-ITM
  • שכבות מידע וקטוריות.
  •  שרותי חישוב מסלול, מרחקי נסיעה (מרחקון), אזורי שירות, לוגיסטיקה של הסעות ועוד.
  • בנוסף ניתן להזמין אצלינו ממשקי מפות מותאמים לצורכי הלקוח ואחסון שכבות מידע של הלקוח בשרתים שלנו.

Synonyms – מאגר השמות החלופיים

מאגר זה כולל את הווריאציות השונות הקיימות לכתיבת שמות היישובים והרחובות. ניתן להשתמש בשכבה זו על מנת לסייע בתהליך התיקנון המתבצע בעת טיוב נתונים. טבלה זו מתעדכנת כל העת במקביל לעידכון מאגר המידע. נוסף לכך, המשתמש יכול להרחיב את מאגר Synonyms וליצור לעצמו שמות חלופיים נוספים שיקלו עליו בתהליך התיקנון.

מיפוי פרוייקטלי על פי דרישה

למחלקת GIS של מפה יש ניסיון רב באיסוף מידע מיפויי מהשטח. אמור לנו לאיזה מידע גיאוגרפי אתה זקוק ואנו נשתמש בידע שלנו, בכלים שפיתחנו במשך השנים ובכוח האדם המיומן שלנו כדי להשיג לך את האינפורמציה המדויקת והמתאימה לך ביותר.

נגישות