קרטוגרפיה אוטומטית

קרטוגרפיה אוטומטית 2018-02-11T14:24:35+02:00

מאגר מידע גיאוגרפי קרטוגרפי – תהליך הפקה אוטומטי של קובצי ראסטר מתוך מאגר המידע הגיאוגרפי GISrael. המאגר מתאים לכל סוגי היישומים וחופף בדיוק מושלם את שאר מוצרי מאגר המידע הווקטוריים. מלבד  יתרון הקרטוגרפי והגרפי האסטתי של המפה, המושג תודות לשילוב של ידע שנצבר במפה עם יכולות של תוכנת ArcGis, יש למוצר זה יתרונות בולטים נוספים:

  • GISrael Carto מופק מתוך מאגר מידע המכיל את כלל היישובים ברמת מיפוי גבוהה.
  • GISrael Carto מאפשר למשתמש הקצה לראות מפות שדומות מאוד למוצרי מיפוי מודפסים.
  • GISrael Carto רציף על פני כל הארץ ואין צורך בעבודה מייגעת של התאמת גיליונות וצבע.
  • GISrael Carto מופק בכל קנה מידה רצוי, הדרוש ללקוח.
  • GISrael Carto מגיע עם עיגון לרשת קורדינאטות רצויה.
  • GISrael Carto מופק אחת לרבעון, במילים אחרות, אפשרות לקבל עידכונים שוטפים במשך השנה ולא כל שנתיים.
  • GISrael Carto בשילוב עם אחד מן המוצרים הווקטורים מתוך סל המוצרים של GISsrael נותן תשובה מלאה לסוגי משתמשים שונים בעלי דרישות שונות. המנהל המחליט שרגיל לצפות במפות ואטלסים מודפסים ומפעיל מערכת GIS שמבצע את העבודה וחייב להשתמש במידע דיגיטלי ווקטורי לצורך תיחקור המפה.
            thumb_carto 3עירוני

בין עירוניthumb_carto_2

נגישות