GISREAL

GISREAL 2018-03-01T14:09:34+02:00

מאגר המידע הגיאוגרפי הדיגטלי של חברת ‘מפה’ המכסה את כל  מדינת ישראל מוכר ללקוחתינו בשם המותג GISrael. המאגר הוקם לפני יותר מ 20 שנה על-ידי חברת ‘מפה’ – מיפוי והוצאה לאור ומאז אינו מפסיק להתעדכן ולהתחדש. נכון להיום מעסיקה חברת מפה בשורותיה  את המחלקה הקרטוגרפית האזרחית הגדולה בישראל. המחלקה מספקת את שירותי המיפוי למגזרים שונים במשק הישראלי ובנוסף ממשיכה להפיק ולהוציא לאור את אטלס הכבישם ואטלס הזהב המכסים בצורה מפורטת את כל מדינת ישראל על רחובותיה ומוסדותיה.

המאגר הדיגטלי GISrael כולל כיסוי מלא של כל היישובים בישראל, לרבות נקודות יישוב שאינן מוכרות באופן רשמי, וכן את כל הכבישים והדרכים העירוניות והבינעירוניות בישראל.

המוטו של  GISrael- תמיד עם הפנים לעתיד

כשהוקמה מחלקת GIS בחברת מפהבאמצע שנות התשעים, מערכות מידע גיאוגרפיות דיגיטליות בישראל היו רק בתחילת דרכן. החזון שלנו היה לייצר מאגר מידע שיאפשר את פיתוחם ושגשוגם של שווקים חדשים: מיפוי עסקי, ניווט לווייני, וכן שירותים שונים מבוססי מיקום. ההחלטה לא היתה מובנת מאליה, במיוחד לא להוצאה לאור המתמחה בספרים והפצתם בחנויות. טכנולוגיית GIS היתה אז עדיין יקרה, מורכבת, ובמיוחד שונה לגמרי מן הטכנולוגיות ששימשו את ההוצאה לאור של חברת מפה. שוק מאגרי המידע הגיאוגרפיים היה קטן מאוד, וכלל עשרות בודדות של לקוחות פוטנציאליים, שלרובם היו מאגרים מקצועיים משלהם. היה צורך בהרבה חזון ובהרבה אמונה (וגם לא מעט הימור) כדי להיכנס לתחום חדש זה.

גם כיום, החזון של חברת ‘מפה’ הוא עבורנו המציאות של מחר. אנו מנסים לצפות ללא הרף את התפתחות הטכנולוגיה וחושבים כיצד נוכל לענות לצרכי הלקוחות שלנו בעתיד, במקרים רבים עוד לפני שהם יודעים למה יזדקקו. כבר עתה נמצא GISrael בתהליך של התרחבות והתחדשות.

נגישות