GISrael

דואר GISrael דואל

רשות הדואר מפעילה מערכת GIS אירגונית לניהול אזורי חלוקת דוארthumb_post

ברשות הדואר הוכנסה לפעולה מערכת אינטראנטית לתיכנון ולניהול טריטוריות החלוקה של הדוורים ומרכזי חלוקת הדואר. המערכת פותחה והוקמה על-ידי חברת סיסטמטיקס בכלי ESRI (ArcSDE, ArcIMS), כמערכת אירגונית עם בסיס נתונים מרכזי.

שכבות המאגר של GISrael, הנשמרות בבסיס הנתונים לצד שכבות המידע של רשות הדואר, מסייעות לבצע איזון עומסים בין אזורי החלוקה באמצעות תהליכי סימולציה, ולעדכן את הנתונים הגיאוגרפיים והכמותיים של הרשות (הוספת מיבנים חדשים ומרכזי חלוקה).

בתהליך הקמת המערכת מופו מאות אלפי מיבנים שבהם מחולק דואר על-ידי דוורים. המיפוי בוצע בתהליך גיאוקוד על שכבת הרחובות של GISrael. הדוורים אספו את הנתונים הכמותיים לכל מיבנה ומיבנה (קומות, כניסות, בתי אב וחנויות בכל מיבנה), ואלה הוצמדו לישויות הגיאוגרפיות השמורות בבסיס הנתונים האירגוני של הרשות.

מערכת זו משמשת כפלטפורמת עבודה משותפת למנהלי החלוקה בכ-100 יישובים ובתי דואר ולאנשי הניהול הלוגיסטי והכלכלי ברשות הדואר.

מאגר המידע העדכני והמפורט של GISrael מהווה מרכיב חיוני במסד נתוני המערכת.

שיתוף הפעולה בין רשות הדואר לחברת מפה תורם לעדכניות מאגר GISrael לתועלת כלל לקוחות המאגר.

 
< קודם   הבא >
 
 
 
smallmapa

 
© 2017 GISrael GIS - מאגר המידע הגיאוגרפי המוביל בישראל
תנאי השימוש באתר