GISrael

פיקוד העורף דואל

מערכת "תמונת עורף"

מערכת "תמונת עורף" היא מערכת המידע והשליטה של פיקוד העורף, והיא משמשת אותו להתמודדות עם אירועים מסוגים שונים היכולים להתרחש בעיתות רגיעה או מלחמה. המערכת מתוכננת כך שתאפשר לספק מידע עדכני לתמיכה בקבלת החלטות במשברים שונים העשויים להתרחש מסיבות שונות, כגון שיגור טילים/קטיושות לעבר מדינת ישראל, אירועי טרור, אירועי אסונות טבע (רעידות אדמה, שיטפונות וכו') או אסונות מעשה ידי אדם (תאונות של חומרים מסוכנים, נפילת מטוס, קריסת מיבנים וכדומה).

 

thumb_pikod_horef 
 מתוך "תמונת עורף"

 

המערכת מבוססת על מאגר המידע GISrael וכוללת למעלה מ-100 שכבות נתונים בפריסה ארצית רציפה. שכבות רבות מבוססות על נתוני מאגר הנתונים של חברת מפה ושכבות נתונים אחרות נלקחות מספקי נתונים שונים, כגון משרדי הממשלה, מרכז מיפוי ישראל, יחידת המיפוי הצבאי ועוד. חלק מהנתונים מיוצרים על-ידי פיקוד העורף.

המערכת פרוסה באתרים רבים ברחבי הארץ וכוללת את מפקדות פיקוד העורף, חיל אוויר, המטה הכללי של צה"ל, פיקודי צה"ל, מד"א, משטרת ישראל, מל"ח, המשרד לאיכות הסביבה. המערכת מתוכננת להיפרס באתרים נוספים המטפלים במשברים בעורף המדינה.

במערכת תוכננו אפליקציות שונות התומכות בקבלת החלטות של הגורמים השונים, וביניהן: חיזוי נקודת נפילת הטילים (על-פי מידע המוזרם אוטומטית למערכת זו ממערכות ההתרעה), כולל חיזוי מיקום נפילת שברי טילים אם הטיל יורט על-ידי "חץ" או "פטריוט"; מידע על מיקום האירוע; מידע על המתרחש במקום האירוע (נפגעים, נזקים, חסימות צירים וכו'); מודלים אוטומטיים לחיזוי סגירת שטחים כתוצאה מסיכונים (הע"ס); מטאורולוגיה; מעקב אחר קבלת החלטות; מעקב אחר הכוחות המטפלים באירוע; מעקב אחר ההנחיות הניתנות לציבור באמצעי התקשורת; יכולת מיפוי אוטומטי של אזורים וכל המידע הגיאוגרפי על שטח זה ועוד יכולות רבות נוספות.

בזמן התרחשות האירועים, כל הגורמים שהמערכת נמצאת ברשותם מעדכנים וצופים על כל המידע המצטבר, ופועלים - כל אחד בתחומו - בהתאם למידע שהצטבר. המערכת יוצרת שקיפות ואחידות מידע אצל כל הגורמים, ודבר זה מאפשר מיצוי נכון יותר של תהליכים ומשאבים ומקצר באופן משמעותי תהליכים שבעבר לקחו זמן רב.

המערכת הופעלה במהלך הכוננות שהוכרזה במדינה בחודשים מרס-אפריל 2003, כאשר האמריקאים תקפו את עיראק. המערכת הוכיחה את עצמה, ויש דרישה הולכת וגוברת של גורמים שונים להתחבר אליה. היא מייצבת את עצמה כמערכת הלאומית לניהול משברים של ישראל.

המערכת אופיינה ותוכננה על-ידי צוות מצומצם במנהלת מידע ושליטה של פיקוד העורף ופותחה ביחידת המחשבים של צה"ל (מא"מ). המערכת מוטמעת בקרב המשתמשים בצורה ייחודית, וזאת על-ידי לימוד תהליכי העבודה המבצעיים באמצעות המערכת. המערכת היא מבצעית ונחשבת לאחת ממערכות השליטה המוצלחות של צה"ל.

 
< קודם   הבא >
 
 
 
smallmapa

 
© 2017 GISrael GIS - מאגר המידע הגיאוגרפי המוביל בישראל
תנאי השימוש באתר