GISrael

ITIS דואל

מערכת למידע על תנועה בכבישים על בסיס נתונים מתוך הרשת הסלולרית

טכנולוגיית חברת איי.טי.איי.אס שירותי תנועה בע"מ

האם אתה מהרהר לעצמך מדי פעם כמה טוב אילו היה ברשותך מידע שוטף על התנועה בכבישים כדי לדעת מתי ודרך איפה לנסוע? האם אתה מגלה מדי פעם שדיווחי התנועה הרגילים אינם עדכניים דיים?

thumb____itis_copy

 

כידוע, אחד התכנים המועילים ביותר שעשויים להיות למפה גיאוגרפית הוא מצב התנועה ברשת הכבישים המוצגת בה. לכל נהג ברור שמידע מראש על עומס תנועה בכביש מסוים יכול לחסוך לו זמן יקר. מידע כזה מובא היום לציבור בדרך כלל בהודעות רדיו, המתמקדות בכבישים מסוימים בלבד, ולעיתים קרובות אינן מעודכנות. קיימות גם מערכות המציגות את מצב התנועה על גבי מפה (באמצעות סקאלה צבעונית), אך הן מבוססות בעיקר על תבניות תנועה היסטוריות, ואינן מציגות את מצב התנועה העכשווי.

חברת איי.טי.איי.אס (ITIS) שירותי תנועה בע"מ מפתחת ומשווקת טכנולוגיה בשם CFVD (Cellular Floating Vehicle Data), שבאמצעותה ניתן לזהות את מצב התנועה בזמן אמת, וכן לחזות את כיווני התפתחותה לטווחים עתידיים משתנים. הטכנולוגיה מבוססת בעיקר על נתונים שנצברים ברציפות ברשתות סלולריות, ומתקבלים מהטלפונים הסלולריים המצויים במכוניות הנעות על הכבישים. מידע זה יכול להיות מועשר על-ידי נתונים ממקורות מידע נוספים, הן ניידים (כמו מכשירי GPS) והן נייחים (כמו לולאות המונחות מתחת לפני הכביש).

נתוני התנועה מוצלבים עם שכבות הכבישים והתנועה של מפות GISrael, על מנת לזהות במדויק את מסלולי הנסיעה של הרכב שבו מצוי הטלפון הסלולרי. טכנולוגיית CFVD מייצרת משכבות אלה מודל כבישים ייחודי שבו אפשר להבחין בין מסלולי פנייה שונים בצמתים. תמונת התנועה הנוכחית והחזויה לוקחת לפיכך בחשבון גם את מצב הצמתים, שבהם ייתכנו תמונות תנועה שונות בכל כיוון פנייה אפשרי.

תמונת התנועה בכבישים מבוטאת במונחים של מהירויות ממוצעות או זמני נסיעה על קטעי כביש, ובישראל היא מתקבלת על בסיס מאגר GISrael של חברת מפה. תמונות אלה מתעדכנות בזמן אמת, ועם כל תמונת תנועה נוכחית חדשה מתעדכנות גם תמונות התנועה החזויות לטווח של כמה שעות.

השירותים הניתנים על בסיס נתוני התנועה הללו הם רבים ומגוונים. מצב התנועה בכבישים יכול להימסר באמצעות מפת כבישים (באינטרנט, במרכזי בקרה, על גבי מכשירי ניווט ידניים ועוד), בשירות קולי (IVR), או דרך המדיה. שירותים אלה כוללים כמובן, בנוסף לדיווח השוטף, גם התראות מהירות על היווצרות עומסים מוגברים בלתי צפויים.

למרות שנתוני התנועה נרשמים במערכת על כל קטע כביש ולכל כיוון פנייה בכל צומת, השירות למשתמש צריך לשקף את רשת הכבישים המוכרת לו, שהיא בדרך כלל ברמת רזולוציה שונה מזו של מפת GIS הבסיסית. למשל, כביש 4 במפת GISrael מכיל קטעי כביש רבים, ובהם גם כבישי חיבור המהווים חלק ממחלפי ענק, כגון מחלף גנות. הטרנספורמציה של מצב התנועה הגרעיני לתמונה האפליקטיבית נעשית באמצעות תוכנה שאופיינה ופותחה במאמץ משולב של חברות מפה ואיי.טי.איי.אס על גבי תשתית בסיס הנתונים הגיאוגרפי GISrael.

המערכת היא מערכת לומדת האוגרת גם נתוני תנועה היסטוריים. נתונים אלה מעובדים לתבניות תנועה, המתארות את התנהגות התנועה כפונקציה של שעות היממה וימי השבוע על כל אחד מקטעי הכביש. התבניות יכולות להיות שונות זו מזו לימי שבוע שונים, לעונות השנה השונות, או בהתאם לנסיבות חיצוניות אחרות. המערכת מעדכנת את התבניות באופן קבוע עם ההצטברות השוטפת התמידית של נתוני תנועה חדשים.
 
< קודם   הבא >
 
 
 
smallmapa

 
© 2017 GISrael GIS - מאגר המידע הגיאוגרפי המוביל בישראל
תנאי השימוש באתר