GISrael

מירס דואל

שיתוף פעולה אסטרטגי בין חברת מירס לחברת מפה

mirs

בשנה האחרונה אימצה חברת מירס את התחומים של GPS, מפות וניווט כחלק מאסטרטגיית השיווק המובילה שלה. שיתוף פעולה הדוק בין חברת מירס למחלקת GIS של מפה הוביל לכך שרוב יחידות הקצה של חברת מירס יכולות לשמש פלטפורמה גיאוגרפית ניידת, המאפשרת מיגוון יישומים גיאוגרפיים.

על בסיס הידע שנצבר ב-GISrael נבנה מודל עסקי המאפשר לכל מפתח אפליקציות להגיע לחברת מירס ולהציע את שירותיו השונים על גבי יחידות הקצה. בדרך זו, תהליך בחירת היישומים נעשה פשוט יותר, והשאלות היחידות העומדות בפני מירס הן איכות היישום המוצע להם וההצלחה העסקית הצפויה מאותו יישום.

הסנונית הראשונה בשת"פ אסטרטגי זה הוא היישום "ניווט הקולי" של חברת טלמפ (TelMap). כל מכשיר נייד מדגם i830 ומעלה הפועל ברשת מירס נמכר היום עם ניווט קולי המותקן כחלק מישומי ברירת המחדל של המכשיר. בעת הפעלת היישום מתחבר המשתמש לשרת המפות של טלמפ המבוסס על מאגר המידע GISrael.

היישום מאפשר למשתמש לאתר את מיקומו על גבי מפה בכל מקום וזמן ולתכנן את מסלול הנסיעה ברכב מנקודה לנקודה באמצעות הוראות קוליות וחזותיות ברורות ומדויקות, כל זאת בעזרת מסלולי נסיעה ומפות באיכות גבוהה המוצגים באופן דינמי ובכיסוי נרחב על גבי מסך המכשיר. לחצנים לחיפוש כתובות והצגתן על גבי מפה גיאוגרפית מאפשרים איתור יעדים מבוקשים ותיכנון מסלול מיטבי להגעה.

 

שירות נוסף הוא "מראה מקום" המבוסס על איתור לווייני (GPS) ומאפשר - בנוסף לקבלת מיקום על גבי מפה - חישוב מרחקים וכיוונים מדויקים בין משתמשים, שמירת מיקומים בזיכרון, שליחה יזומה של מפת מיקום ללא צורך בשליחת בקשה ואפשרויות נוספות. "מראה מקום" של מירס דורש אישור של הצדדים לצורך קבלה או שליחה של מפה, ולכן אינו מוגבל למשפחה, אלא מאפשר לכל מנויי מירס להשתמש בשירות.

 

בשנה הקרובה  מתוכננים יישומים נוספים רבים המבוססים על יחידות הקצה של מירס ומאגר המידע GISrael.

 
< קודם
 
 
 
smallmapa

 
© 2017 GISrael GIS - מאגר המידע הגיאוגרפי המוביל בישראל
תנאי השימוש באתר